in Niet ingedeeld

Wat willen we weten over en van innovatieve scholen?

DSC06884

Huiswerk maken aan de keukentafel, smartphone onontbeerlijk

Regelmatig kunnen we discussies lezen in kranten, tijdschriften en social media over scholen die tablets of andere devices in zetten in hun onderwijs. Op elke school zitten leraren die er helemaal voor zijn en leraren die het helemaal niks vinden. Ouders vinden het ook vaak moeilijk. Aan de ene kant willen ze dat hun kind modern onderwijs krijgt, aan de andere kant weten ze niet zeker of hun kind alleen maar stiekem zit te instagrammen……..

Onderzoek naar effecten inzet van ict

De wetenschap helpt ook niet echt mee. Draagt de inzet van technologie nu wel of niet bij aan de kwaliteit van onderwijs? Er zijn negatieve effecten gevonden voor als ict niet goed wordt ingezet of te veel (OESO-rapport).  Er zijn positieve effecten gevonden op de motivatie van leerlingen (zie bijvoorbeeld publicaties van Kennisnet) maar dan gaat het vaak over specifieke applicaties. De positieve effecten op de motivatie van leerlingen worden ook niet altijd gevonden. Er is nog genoeg te onderzoeken.

Innoveren met ict

Intussen experimenteren scholen in alle sectoren met de inzet van ict in de lessen. Sommige scholen voorzichtig door het ontwikkelen van lessenseries of andere leerarrangementen met behulp van ict. Andere scholen zetten grotere stappen.

In het basisonderwijs springen de O4NT-scholen eruit. Deze scholen worden ook wel i-Pad scholen genoemd of Steve Jobscholen. Door de naam O4NT (Onderwijs voor een Nieuwe Tijd) wordt meer de nadruk gelegd op het onderwijsconcept dan op het middel namelijk de inzet van de i-Pad.

Dat is mooi. Een veel gehoorde reactie is namelijk dat de tablet niet het doel moet zijn maar een middel. Daar kun je het niet mee oneens zijn. Dat weten we allemaal en er is ook geen leraar of schoolleider die dit niet zal beamen. Toch gaat daar vaak de discussie over. Dit terwijl veel leraren vooral aan het verkennen zijn op welke manier ict (en dus ook de tablets) hen kan helpen om hun onderwijskundige ambities waar te maken. En dat is wat ik denk dat ook de O4NT-scholen doen. Zij gebruiken de i-Pad om hun visie op onderwijs waar te maken. Dat is ook wat maakt dat ik vind dat de O4NT-scholen tekort wordt gedaan als gezegd wordt dat het hen alleen om het inzetten van de i-Pad gaat.

Wat ik vooral interessant vind om te weten is: wat doen deze innovatieve scholen anders en welke effecten verwachten zij? Als we dat weten dan komt vanzelf de volgende vraag op: en werkt het ook?

Infographic O4NT-scholen

infographic: Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT)- Het vooronderzoek.

Vooronderzoek naar O4NT-scholen

Het vooronderzoek naar de O4NT-scholen is een eerste stap naar het beantwoorden van bovenstaande vraag. Wat is het onderwijsconcept van de O4NT-scholen en welke effecten verwachten zij?  Hieronder enkele resultaten van dit inventariserend onderzoek. In de infographic hiernaast is een heldere samenvatting te vinden van het vooronderzoek.

 

Een onderzoek naar wat het onderwijsconcept van O4NT inhoudt laat zien dat het kenmerkende het O4NT-onderwijsconcept niet alleen de inzet van i-Pads is maar een combinatie van verschillende aspecten.

De drie belangrijkste aspecten:

  1. Gepersonaliseerd leren op basis van een gezamenlijk opgesteld individueel ontwikkelplan (leerling, leraar, ouders);
  2. Een leerproces dat meer vertrekt vanuit de vragen, belangstelling en intrinsieke motivatie van de leerling;
  3. Technologie (iPads) ingezet voor aansluiting bij de leefwereld van kinderen, het efficiënt kunnen volgen van de individuele ontwikkeling van leerlingen (opgesteld in het individueel ontwikkelplan), en de verlaging van administratieve lasten onder leraren.

De iPad lijkt een belangrijk aspect, dat als middel een belangrijke ‘versterker’ van de beoogde effecten kan zijn.

Het blijkt dat verschillende effecten op leerlingniveau worden beoogd zoals:

  • toegenomen intrinsieke motivatie;
  • goede zelfregulatie;
  • toegenomen zelfvertrouwen;
  • effectiever leerproces;
  • betere leerresultaten;
  • ontwikkeling 21e eeuwse vaardigheden.

Op het niveau van de ouders wordt een toenemende ouderbetrokkenheid beoogd. Op leraarniveau wordt een toename van hun intrinsieke motivatie en ontwikkeling van competenties voor de inzet van ict voor gepersonaliseerd leren verwacht.

Waarom onderzoek naar de opbrengsten en werking van deze innovatieve scholen?

Dat is logisch. Nu duidelijk is wat het concept van de O4NT-scholen inhoudt en welke effecten beoogd worden blijft de vraag nog staan: Worden de effecten ook behaald? Oftewel werkt het?

Uit het (voor)onderzoek naar de O4NT-scholen blijkt dat vanuit de samenleving, scholen, onderwijsinspectie, OCW behoefte is aan meer kennis over wat de opbrengsten zijn van innovatieve scholen zoals de O4NT-scholen. Door deze scholen te volgen ervaren de scholen dat ze in hun ambities serieus genomen worden. Er kan veel geleerd worden van de praktijk van deze scholen met hun innovatieve onderwijsconcepten. Wat werkt wel en wat werkt niet? Belangrijk is dat een dergelijk onderzoek zich niet alleen richt op de O4NT-scholen maar ook op andere scholen die gepersonaliseerd leren in de praktijk vorm geven.

Hieronder een link naar het volledige onderzoeksrapport van de Onderwijs Innovatie Groep (OIG), het Welten-instituut van de Open Universiteit en van HAN iXperium/Centre of Expertise Leren met ict. In dit onderzoek wordt een voorstel gedaan voor het uitvoeren van een onderzoek naar scholen die gepersonaliseerd leren vorm geven ondersteund door tablets. Beschreven wordt wat interessant is om te onderzoeken en hoe het onderzocht kan worden.

160126 Onderzoek_O4NT_rapportage vooronderzoek_v1.0_openbaar

 

 

 

Schrijf een reactie

Reactie