in Design thinking, Introductiebijeenkomst iXperium-ontwikkelkring, iXperium-ontwikkelkring, Leren met ict, Sint-Nicolaasschool

Verbeteren van spellingbewustzijn

De Sint-Nicolaasschool Nijmegen is een Jenaplanschool en werkt met driejarige stamgroepen. Er wordt jaargroep-overstijgend gewerkt. De school zit in een verbetertraject om het taalonderwijs op hun school beter vorm te geven. Specifiek over het spellingonderwijs op de school vertelt de directeur:

“Ik merk dat de leerlingen soms in de war raken van alle regels”

Het huidige lesaanbod is volgens de directeur te visueel gericht. Er moet meer aandacht komen voor het auditieve aspect van spelling. Het team is inmiddels in contact met een andere Jenaplanschool en dat helpt hen om goed te reflecteren op hun eigen lesaanbod voor spelling. Bij de andere Jenaplanschool wordt gewerkt met een helder klankenschema. Het team onderzoekt nu of dat schema ook voor hun school zal werken. Veel leerlingen zijn zich er niet van bewust hoe het overkomt als je een bericht de wereld in stuurt dat vol spellingfouten zit. De directeur wil met het nieuwe lesaanbod voor spelling ook hieraan werken. Leerlingen moeten meer spellingbewust worden!

Ik merkte dat de directeur het team ook in bescherming wil nemen. IMG_0118“Ik moet wel opletten dat ik niet teveel tegelijk opstart en dat leraren teveel hooi op hun vork nemen”. Daar zijn wij (mijn collega-onderzoeker en ik) het natuurlijk helemaal mee eens. We zetten dan ook alleen een desingteam in  voor de iXperium-ontwikkelkring als de vraag helemaal past bij de schoolontwikkeling.

 

“We halen er niet iets extra’s bij, het moet aansluiten bij de schoolontwikkeling.”

De twijfels van de directeur om echt te gaan starten met een designteam deed niets af aan haar enthousiasme.  Het viel me op dat ze geïnteresseerd is in wat er ontwikkeld wordt op andere scholen en wat er al is aan applicaties voor spelling.  Maar eerst nog even een gezamenlijke zoektocht naar een werkhypothese. Dit is het geworden:

Werkhypothese

Door het gebruik van

Een ict-applicatie

 • die aansluit bij het klankenschema;
 • die  verwerking en oefening op maat biedt;
 • samenwerking tussen leerlingen stimuleert;
 • elkaar helpen stimuleert (en daarmee het spellingbewustzijn);
 • waarmee auditief geoefend kan worden.

Verwacht ik

voor het vakgebied spelling (niet werkwoordspelling)

Onder

 • alle leerlingen

Te bereiken dat

 • het auditief spellingbewustzijn verbetert bij de leerlingen

Omdat

 • (nog niet ingevuld)

En dat zie ik aan

leerlingen

 • die hardop denken over de schrijfwijze van woorden
 • die hun eigen teksten checken op spelling
 • die om hulp vragen t.b.v. correcte spelling

leraren

 • die betekenisvolle lessen over spelling geven
 • die zowel geïsoleerde spellinglessen verzorgen als aandacht voor spelling in betekenisvolle situaties

Ik ben natuurlijk heel benieuwd of de school een designteam gaat opstarten. Dit krijg ik over een week te horen. Dan weet ik of we samen een ict-rijk leerarrangement gaan ontwikkelen dat het spellingbewustzijn van de leerlingen verbetert.

Wil je ook lezen over de andere eerste gesprekken met de scholen voor de iXperium-ontwikkelkring? Lees dan ook mijn eerste blog, tweede blog en derde blog.

Schrijf een reactie

Reactie