in blended learning, BYOD, Design thinking, khan academy, Leren met ict

Technieken voor blended learning

voorbeeld schoolHet laatste onderdeel van de online cursus blended learning van Khan Academy beschrijft behoorlijk gedetailleerd hoe de leraar ‘blended learning’ in de klas moet organiseren.  Daarbij gaat het allemaal om wat we in Nederland noemen: “klassenmanagement”

Per model zijn verschillende focuspunten te beschrijven.

Het Flex model

 • werkt met Personalized Learning Time (PLT). Leerlingen werken bijvoorbeeld iedere dag een uur lang volledig zelfstandig aan verschillende vakken naar eigen keuze. Als de leerling klaar is, schrijft de leerling haar of zijn naam op het bord. De leraar zorgt ervoor dat de leerling de toets kan maken.
 • werkt met Project Time. Leerlingen werken samen met andere leerlingen aan een project en ontwikkelt ‘deeper learning skills’.
 • werkt met Team Teaching. De leraren worden voor verschillende activiteiten ingezet en leren van elkaar. (generalist versus specialist)
 • werkt met Mentoring Fridays. Op vrijdag voert de leraar 10-minuten gesprekjes met de leerlingen. Er wordt gereflecteerd en er worden doelen bepaald.

Het Rotation Model

 • werkt met small group instruction.
 • besteed veel aandacht aan persoonlijkheidsontwikkeling en bijbrengen van waarden (instilling character and values).
 • utilizing the best of traditional teaching. Er wordt veel gebruik gemaakt van het directe instructiemodel.

Lab Rotation Model

 • werkt met Daily assesment for dynamic grouping. Dagelijks wordt instructie gegeven, getoetst en vervolgens worden leerlingen opnieuw gegroepeerd.
 • werkt met Codified curriculum. Er wordt gewerkt met strakke leerlijnen die in duidelijke stapjes zijn opgebouwd.
 • Specialization. De leerlingen ook in het primair onderwijs hebben verschillende leraren voor verschillende vakken
 • Whole brain teaching

Er worden 10 tips/technieken gegeven. Veel van deze technieken zijn voor mij erg bekend van de tijd dat ik leraar was in het Montessori-onderwijs. In ieder geval zijn de meeste tips niet specifiek voor blended learning.

 1. Getting attention (zorg voor een duidelijk signaal voor het verkrijgen van de aandacht)

 2. Launching the class (zorg voor afspraken/procedure voor hoe je de klas binnen komt)

 3. Exit procedure (idem voor de klas verlaten)

 4. Managing Transitions (goed organiseren van de overgangen van leeractiviteiten)

 5. Asking for help (afspraken over hoe hulp vragen)

 6. Putting systems (overal systemen/procedures voor hebben) 🙂

 7. Gauging student learning (informeer bij de leerlingen naar hoe het gaat met het leren)

 8. Using data to drive growth (gebruik data zoals toetsgegevens om te zien wat een leerling heeft geleerd, neem regelmatig een beetje afstand en kijk de klas rond en kijk naar iedere leerling afzonderlijk

 9. Rewarding student performance (geef voor veel verschillende dingen beloningen)

 10. Setting expectations (ben duidelijk in je verwachtingen)

 

Schrijf een reactie

Reactie