Leren en lesgeven met ict

Hier vind je publicaties van een aantal praktijkonderzoeken die ik samen met collega’s heb uitgevoerd rondom het thema leren en lesgeven met ict. De publicaties zijn natuurlijk ook op andere websites te vinden zoals op de site van het iXperium en Kennisnet. Door op de afbeelding te klippen kun je de pdf van de publicatie downloaden.

Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT)

De O4NT-scholen (ook wel i-Pad scholen of Steve Jobscholen) zijn voorlopers als het gaat om het vormgeven van gepersonaliseerd leren met de inzet van tablets. Het Welten-Instituut en Onderwijs Innovatie Groep (OIG) hebben een vooronderzoek gedaan. Ik heb daar samen met mijn collega’s van iXperium/Centre of Expertise Leren ook een bijdrage aan kunnen leveren. In dit vooronderzoek ging het om de vragen:

Wat moet onderzocht worden rondom de onderwijsinnovatie O4NT en hoe moet dat onderzocht worden?

Infographic O4NT-scholen

 

Hiernaast een infographic over de resultaten van het vooronderzoek.

 

 

 

Eerder heb ik hier een blog over geschreven:

Wat willen we weten over en van innovatieve scholen?

 

Via onderstaande link kom je op een pdf van het volledige rapport:

160126 Onderzoek_O4NT_rapportage vooronderzoek_v1.0_openbaar

 

De opbrengsten van de activiteiten in het iXperium in Arnhem

Hieronder het onderzoek dat ik gedaan heb naar de opbrengsten van de activiteiten in het iXperium in Arnhem. Een korte samenvatting van de resultaten vind je hier en op onderstaande slideshare.

Door op onderstaande afbeelding te klikken krijg je het volledige rapport.

iXperium als leerwerkplaats

Bring Your Own Devices

Twee scholen voor voortgezet onderwijs hebben een poging gedaan om een ict-rijke leeromgeving te ontwikkelen. Ze starten met het op orde maken van de ict-infrastructuur op de school. Zodra dat op orde was zijn de leraren gaan experimenteren met Bring Your Own Device (BYOD) .  En ja hoor, de leraren ervaren dat de motivatie en zelfstandigheid van de leerlingen groter is tijdens de BYOD-lessen dan tijdens de andere lessen. Zelfs de leerlingen bevestigen dit. Zij geven daarnaast aan ict-vaardiger te worden en zelf thuis ook vaker ict te gebruiken sinds de BYOD-lessen.

De leraren worden dankzij het project mediawijzer en ict-vaardiger.Wat gemist wordt door de leraren was een gedragen, schoolbrede visie op leren met ict en wat die visie dan concreet betekent voor de inrichting van de (vak)lessen. De leraren willen eigenlijk meer dan zomaar wat experimenteren.

Een samenvatting van dit onderzoek is te zien op deze slideshare. Door op onderstaande afbeelding te klikken krijg je het volledige rapport.

ict rijk infrastructuur

Een digitaal klassenboek

Ik heb onderzoek gedaan naar de opbrengsten van een digitaal leerlingvolgsysteem voor het ontwikkelingsgericht onderwijs. HOREB in digitale vorm draagt wel makkelijker bij aan de kwaliteit van het lesgeven dan in de papieren vorm. HOREB draagt  bij aan het gerichter volgen van leerlingen en en bewustwording van eigen handelen van leraren. Voor de volledige rapportage klik hier. Als je op onderstaande afbeelding klikt krijg je uitgave van Kennisnet te zien.

Meerwaarde horeb

Schrijf een reactie

Reactie