Onderwijs op maat

Op deze pagina staan een aantal publicaties van mij rondom de thema’s onderwijs op maat, passend onderwijs en uitblinken op verschillende niveaus. De publicaties zijn ook te vinden op andere websites zoals op de website van kortlopend onderwijsonderzoek.

Nieuwkomers in het onderwijs

In hoeverre beschikken leraren, intern begeleiders en schoolleiders over de competenties om les te kunnen geven aan nieuwkomers en asielzoekers? Voldoen voor hen de zeven competenties van het SLB? Lees meer hierover meer door op onderstaande afbeelding te klikken:

Nieuwkomers

Eerder aandacht voor praktische leerlingen in het basisonderwijs

Leerkrachten en intern begeleiders vinden zichzelf voldoende deskundig om praktische leerlingen te signaleren, maar weten niet hoe zij gedifferentieerd kunnen toetsen en tegemoet komen aan de andere onderwijsbehoeften. Erkenning gevraagd voor niet alleen intellectuele vaardigheden van leerlingen. Leerkrachten en intern begeleiders in het primair onderwijs moeten beter uitgerust worden om alle leerlingen te kunnen laten uitblinken. Lees meer hierover meer door op onderstaande afbeelding te klikken:

praktische leerlingen

Samenwerking onderwijs en zorg

De Mutsaersstichting is een samenwerking aangegaan met andere onderwijspartners Aloyiusstichting en de Stichting Speciaal Onderwijs in de regio Noord- en Midden Limburg (SSONML). Het belang van het kind, de jongeren en het gezin staan centraal. In deze samenwerking tussen zorg en onderwijs wordt gewerkt vanuit de gedachte één-kind-één-plan. Deze ontwikkelingen gaan niet vanzelf. In het rapport de successen en verbeterpunten. Lees meer hierover meer door op onderstaande afbeelding te klikken:

samenwerking onderwijs zorg

Aan het werk in de Liemers

Het netwerk ‘Aan het werk in de Liemers’ bestaat uit diverse instanties die werkzaam zijn binnen het onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Het netwerk richt zich op (oud-)leerlingen van het VSO en praktijkonderwijs. Doel is: duurzame arbeidsparticipatie zodat de jongeren een goede plek in de maatschappij krijgen en kunnen behouden. Wat kunnen we leren van dit netwerk? Lees meer hierover meer door op onderstaande afbeelding te klikken:

Liemers

Ambulant begeleiders: op zoek naar nieuwe taken en rollen

De rollen en taken van de ambulante begeleiders in het PO, VO en MBO veranderen ten gevolge van landelijke ontwikkelingen zoals Passend Onderwijs. Ook de competenties die de ambulante begeleiding nodig heeft. Zo zal naar verwachting het begeleiden van individuele leerlingen minder accent krijgen. De ambulante begeleider wordt een coach van de leraar. Lees meer hierover meer door op onderstaande afbeelding te klikken:

Ambulant

Evaluatie Subsidieregeling: Smalle experimenten Passend onderwijs nader bekeken

In 2009 hebben scholen en samenwerkingsverbanden de mogelijkheid gekregen om een subsidievraag in te dienen voor de smalle experimenten Passend onderwijs. Het doel van deze experimenten was het voorbereiden van de scholen op Passend onderwijs. In de experimenten werd altijd afgeweken van huidige wettelijke bepalingen, bij wijze van experiment. In het rapport is te lezen tot welke plannen de scholen en samenwerkingsverbanden zijn gekomen en tot welke opbrengsten dit heeft geleid. Klik op onderstaande afbeelding.

passend onderwijs