in blended learning, MOOC, Niet ingedeeld

Mijn eerste MOOC Café over blended learning

Deze week ben ik gestart met de MOOC op FutureLearn: blended learning getting started. De MOOC duurt vijf weken. Dit is voor mij de eerste keer dat ik een MOOC volg. Ik heb wel eerder een online cursus gevolgd, ook over blended learning. Hierover heb ik ook eerder geblogd. Ik vind het verschil tussen een MOOC en een online cursus niet zo duidelijk. Misschien ontdek ik de verschillen de komende weken wel.


MOOC-Café

Mooc Cafe definitiefIk neem niet alleen deel aan een MOOC, ook aan een MOOC Café blended learning. Georganiseerd door SURFnet. Deelnemers van vooral hogescholen en universiteiten komen in het MOOC Café drie keer bij elkaar om te reflecteren op de MOOC blended learning en er komen interessante gasten om hun leerervaringen te delen.

Ik gebruik deze blog om te reflecteren op de eerste week, waarin ik week 1 en 2 van de MOOC al bestudeerd heb en één keer naar het MOOC-Café ben geweest.

Wat hoop ik te leren?

Tips en handvatten voor het meer blended maken van het beroepsonderwijs. Het liefst aan de hand van concrete voorbeelden over:

  • Ontwerpen van blended learning
  • Voorbeelden van blended learning
  • Implementatie van blended learning

Ik hoop dat ik vanuit de MOOC en vanuit het MOOC-Café niet alleen ervaringen hoor van beleidsmakers en onderwijskundigen maar ook van docenten in het beroepsonderwijs.

De eerste week

Ik heb verschillende filmpjes gezien waarin docenten en leerlingen enthousiast vertellen over hun ervaringen met blended learning én waarin ze blended aan het leren zijn. Dit is wat ik vooral oppik uit de filmpjes:

Online leren kan overal, eigen tempo bepalen, meer verantwoordelijkheid voor eigen leren, actueler, sluit aan bij belevingswereld van leerlingen, actueler onderwijsaanbod, boeken worden tot leven gebracht, het maakt veel dingen gemakkelijker

Ik heb kennisgemaakt met een online glossary over blended learning. Op deze glossary kan ik zoeken naar de betekenis van woorden die gebruikt worden als we het hebben over blended learning en ik kan zelf ook begrippen toevoegen. Handig! Ga ik zeker gebruik van maken. Op een crib sheet staat informatie over hoe zelf een online glossary te gebruiken in de eigen lessen. Een online glossary kan elke online ruimte zijn waarop leerlingen en leraren een woordenlijst/begrippenlijst maken dat specifiek voor een bepaald vak/beroep is bedoeld. Er zijn verschillende applicaties die het maken van een online glossary ondersteunen (PBworks, Wikispaces, of gewoon Google docs of Primary  Pad).

Ik heb verschillende online oefeningen gedaan.  Als voorbeeld: een beschrijving van aantal situaties  waarbij de vraag wordt gesteld of dit een vorm van blended learning is of niet. Elk antwoord wordt toegelicht. Het leverde voor mij geen nieuwe inzichten op. Aardig is het dubbele leereffect. Er zat namelijk weer een crib sheet bij met daarop uitgelegd op welke manier je online oefeningen voor studenten in kunt zetten. Ook wordt info gegeven over de applicaties die dit ondersteunen.

Definitions of major categories of digital technology tools used in student education

In de MOOC wordt blended learning geplaatst binnen de theorieën van constructivisme, sociaal constructivisme en probleemgestuurd leren. In het bestand hiernaast wordt ook de link gelegd tussen beschikbare digitale technologie en de manier waarop dit ingezet kan worden om onderwijs in te richten. Hier wordt overigens geen link gelegd met de bovenstaande theorieën. Ik vind het wel een handig overzicht en heb het dan ook even in deze blog gedeeld.

In de MOOC is het mogelijk om een test te doen om een beeld te krijgen van je eigen vaardigheden voor leren en lesgeven met ict. Ik kan het niet laten om te verwijzen naar de iXperium-website waarin Eindkwalificaties Leren en lesgeven met ict te vinden zijn.

Reflectie en verdieping in het MOOC Café

Het heeft absoluut een toegevoegde waarde om niet alleen online de MOOC te volgen maar ook met anderen over de stof te praten. Eigenlijk ook wel blended! Ik vind het alleen jammer dat er nauwelijks docenten waren in het café. Daarentegen zijn in de MOOC wel veel docenten en leerlingen zelf aan het woord.

Het praktijkvoorbeeld van Jan Haarhuis van Universiteit Utrecht was aansprekend maar nog wel erg beleidstaal. Veel van wat hij heeft verteld is te vinden op de website Educatie-iT. Wat mij aanspreekt in zijn verhaal zijn de inspiratieprojecten die docenten zelf kunnen uitzetten en delen met elkaar. Ook hebben zij zelf een online cursus ontwikkeld voor hun docenten over blended learning.

Laat de professional (de docent) vooral zijn ding doen. De professional wil zelf bepalen wat hij wil veranderen!

Wat ik verder heb geleerd is dat er helemaal geen eenduidigheid is over wat blended learning is.  In de glossary staan verschillende definities. Ook in de MOOC wordt niet echt gekozen voor een definitie. Er is een definitie waarin percentages worden genoemd, (tenminste zoveel procent online en zoveel procent offline). Ik vind het zo’n zinloze actie om in percentages te berekenen hoeveel online en offline onderwijs wordt gegeven. Het gaat uiteindelijk toch om de kwaliteit van onderwijs. Ik kan me nog steeds het meest in onderstaande definitie vinden (die ik dan ook wil toevoegen aan de glossary behorende bij deze MOOC):

“The definition of blended learning is a formal education program in which a student learns: (1) at least in part through online learning, with some element of student control over time, place, path, and/or pace; (2) at least in part in a supervised brick-and-mortar location away from home; (3) and the modalities along each student’s learning path within a course or subject are connected to provide an integrated learning experience.

See more at: http://www.christenseninstitute.org/blended-learning-definitions-and-models

Interessante discussiepunten/opmerkingen uit de groep:

  • Moet de docent alles zelf kunnen? In welke mate heeft hij ondersteuning nodig van een didacticus en ICT-expert?
  • Welke tijdsinvestering is nodig om het onderwijs op deze manier aan te passen en blijvend aan te kunnen passen? Het kost altijd veel tijd om je steeds nieuwe applicaties eigen te maken.
  • Klein beginnen werkt voor sommige docenten. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van quizjes om je les mee te starten.
  • Ruimte creeeren voor het onderling uitwisselen van handige tools.
  • Bij het verder ontwikkelen van blended leren niet alleen de leraren meenemen in het proces maar ook de studenten.
  • Werken in multidisciplinaire teams aan het ontwerpen van onderwijs vanuit de vraagstelling: hoe kun je je lessen verbeteren?

 

 

Schrijf een reactie

Reactie