in Adelbert Basisschool, Introductiebijeenkomst iXperium-ontwikkelkring, iXperium-ontwikkelkring, Leren met ict

ict-rijk leerarrangement voor studievaardigheden

Met de leerkracht van groep 8 van de Adelbert Basisschool heb ik gesproken over zijn dagelijkse lespraktijk en wat hij graag zou willen verbeteren. Ziet hij mogelijkheden om meer recht te doen aan verschillen? Zou ict daar een handig hulpmiddel bij kunnen zijn? Voor deze leerkracht is de inzet van ict in het onderwijs een vanzelfsprekende zaak. Elke leerling van groep 8 op de Adelbertschool heeft een tablet.

De leerlingen gaan na schooltijd niet meteen naar huis, Nee, liever blijven ze nog even bij elkaar om te spelen en leren met de tablets. Een bewijs dat de leerlingen het echt leuk vinden om met de tablets te werken!

IMG_0127

Het rekenonderwijs in groep 8 is volledig gedigitaliseerd. Ze gebruiken de digitale versie van de methode Pluspunt. De ervaringen die de leerkracht heeft met Pluspunt digitaal zijn wisselend. De leerlingen vinden het geweldig dat ze kunnen rekenen op de tablet. Alleen is het nog niet veel meer dan een boek op een scherm. Zo nu en dan is het zelfs nog lastig om de invuloefeningen te doen op de tablets doordat er bijvoorbeeld niet genoeg invulruimte is. Graag zou hij ict ook in willen zetten om meer interactie tussen leerlingen te krijgen over de rekenstof en leerlingen elkaar te laten helpen. De methode zelf biedt daar nog geen mogelijkheden toe.

Zijn grootste zorg op dit moment zijn de studievaardigheden van de leerlingen. Hiervoor is geen leerlijn ontwikkeld. Op de entreetoets van eind groep 7 zijn ieder jaar veel leerlingen die hier onvoldoende voor scoren. De studievaardigheden “schema’s, tabellen, grafieken en kaartlezen” worden voornamelijk aangeleerd door het oefenen van de Cito-eindtoetsen. Dit kan natuurlijk beter, efficiënter en uitdagender. Hij wil een leerarrangement dat ertoe leidt dat de leerlingen het geleerde ook echt kunnen toepassen en ze stimuleert tot logisch redeneren. De leerkracht heeft hier ook al globaal ideeën over zoals het gebruik van You Tube als extra informatiebron (ook flipping the classroom) en de inzet van social media. Maar er zijn natuurlijk nog meer mogelijkheden. Het lijkt ons beiden interessant om dit op te pakken met behulp van de werkwijze van de iXperium-ontwikkelkring. We spreken een vervolggesprek af.

Wil je ook lezen over mijn andere gesprekken met scholen voor de iXperium-ontwikkelkring. Lees dan ook mijn eerste, tweede, derde en vierde blog.

 

 

Schrijf een reactie

Reactie