in De Oversteek, Design thinking, Introductiebijeenkomst iXperium-ontwikkelkring, iXperium-ontwikkelkring, Leren met ict

Een onderzoekende leerhouding

Deze week heb ik weer een basisschool bezocht die graag wil deelnemen aan de iXperium-ontwikkelkring.  IMG_0115 (2)Zie ook mijn eerste blog en tweede blog. Deze keer  Basisschool De Oversteek in Dreumel.

Het team was al aardig vertegenwoordigd tijdens deze eerste bijeenkomst (drie leraren van de bovenbouw en de directeur).

Er is door het team veel energie gestoken in het formuleren van een visie voor hun school. De school herkent zichzelf in het verhaal van de grote stenen en de Tibetaanse monnik. We zijn dieper ingegaan op de wensen die het team heeft om de talenten van leerlingen beter te zien en tot ontwikkeling te brengen. Een spreuk op de powerpoint:

“If you can dream it, you can do it….”

Het team heeft, omdat ze vinden dat de kwaliteit van de creatieve vakken omhoog moet, zogenaamde “boostmiddagen” in het leven geroepen. Op deze middagen wordt een boost gegeven aan de vakken muziek, drama, handvaardigheid, tekenen en techniek & natuur. Onderzoekend leren, presenteren, inzet van multi-media, ict-geletterdheid, klasoverstijgende werken, uitgedaagd worden, elkaar feedback geven en genieten zijn elementen die een belangrijke rol spelen bij de invulling van de creatieve middagen. De invulling van de middagen is nog erg experimenteel, “op gevoel”. In ons gesprek komen steeds deze vragen terug:

Hoe zet je de leerlingen in een echt actieve rol?” en ” Hoe leer je leerlingen een onderzoekende leerhouding aan te nemen?”

We hebben een eerste oefening met elkaar gedaan om tot een werkhypothese te komen. Hieronder het resultaat! Het maakt duidelijk welke richting we in dit designteam op willen gaan met het te ontwikkelen ict-rijk leerarrangement. Het laat ook zien dat nog er nog veel keuzes gemaakt moeten worden.

Werkhypothese

Door het gebruik van

 • verschillende devices zoals laptop, smartphones, foto- en filmapparatuur;
 • internet, applicaties waarmee leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen, onderzoekend kunnen leren (nog nader te onderzoeken).

Verwacht ik voor

de boostmiddagen (creatieve vakken, natuur & techniek, wereld oriënterende vakken, leren programmeren).

Onder

 • leerlingen die op een andere manier leren (bijvoorbeeld door handelend bezig te zijn)
 • leerlingen die normaal niet opvallen en geen “reguliere” talenten hebben, in eerste instantie niet opvallen of “bijzonder” goed ergens in zijn.

Te bereiken dat

 • deze leerlingen meer zelfvertrouwen krijgen, ervaren dat ze ertoe doen
 • meer betrokkenheid bij de boostmiddagen

Omdat

(nog niet ingevuld)

En dat zie ik aan

Leerlingen:

 • met een actieve houding;
 • die initiatief nemen;
 • die met creatieve oplossingen komen;
 • die luisteren naar elkaar en op elkaar reageren (interactie);
 • met een onderzoekende houding.

Er is nog werk aan de winkel! Er zijn nog veel vragen. Zoals: wat verstaan we nu precies onder een onderzoekende houding? Hoe zie je dat aan de leerlingen? Aan welke kenmerken moet een applicatie voldoen die een onderzoekende leerhouding stimuleert? Waarom denken we dat? Wat is al bekend hierover? Wat kunnen we daarmee?

Een mooie ontdekkingstocht!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijf een reactie

Reactie