Ontwerpen van onderwijs

 

Design thinking

Design thinking is een mindset. Geloof en vertrouwen in de eigen creatieve mogelijkheden!

DSC03269Vertrouwen in zowel het proces als het product. Het resultaat is een ontwerp van leerarrangement dat aansluit bij de (leer)behoeften van de leerlingpopulatie en de onderwijsvisie en werkwijze van de school.

 

 

Waarom vind ik design thinking zo interessant voor het ontwerpen van leerarrangementen?

  • Je gaat je echt verdiepen in de behoeften en motivatie van de leerlingen en leraren die het leerarrangement gaan gebruiken. De gebruiker centraal!
  • Je verzamelt veel verschillende oplossingen en je kiest uiteindelijk de oplossing die het beste past.
  • Het is een heel optimistische kijk op ontwerpen. Lekker positief. Iedereen is in staat om een bijdrage te kunnen leveren. Sterker nog, de verschillende invalshoeken van verschillende experts maken dat het leerarrangement kwalitatief beter wordt.
  • Het maakt dat je ook “out of the box” gaat denken. Het is toegestaan om fouten te maken. Je experimenteert, evalueert en stelt je leerarrangement weer bij.

Fasen van design thinking

design thinking fasen

Er zijn verschillende fasen te onderscheiden bij design thinking. Toch is design thinking geen lineair proces. In de praktijk gaan we regelmatig terug naar een eerdere fase.

DSC03266Empathize

Het designteam leeft zich in in de praktijkvraag van de school. Wat wil de leerling? Wat wil de leraar? Wat wil de school?

 

 

IMG_0034Define

Het designteam formuleert de probleemstelling gebaseerd op de informatie uit de vorige fase. De school (leerlingen/leraren) moeten zich herkennen in de probleemstelling.

 

 

DSC03263Ideate
Iedereen gaat brainstormen. Alle ideeën moeten genoemd worden. Ook al lijken ze niet uitvoerbaar of bruikbaar te zijn. Er worden schetsen van mogelijke oplossingen gemaakt. Zoveel mogelijk!

 

 

Het gaat niet om zoveel mogelijk oplossingen maar om zoveel mogelijk denkrichtingen

IMG_0231
Prototype
Het beste idee wordt door het designteam uitgewerkt tot een ontwerp voor een ict-rijk leerarrangement.

 

IMG_0127Test
De leerlingen (en leraar) gaan het leerarrangement uitproberen in de praktijk. De leerlingen geven feedback. De leraar wordt gevraagd om te reflecteren op het gebruik van het leerarrangement. Eventueel kunnen andere leraren dan de leraar die in het designteam zit het leerarrangement uitproberen en van feedback voorzien.

 

De feedback wordt verzameld en op basis daarvan kan het leerarrangement weer worden bijgesteld.

Bronnen waar ik gebruik van maak bij het voorbereiden van sessies met designteams

Ik maak gebruik van de kennis en praktische voorbeelden van werkwijzen die beschreven staan in onderstaande publicatie. Klik op de afbeelding. Echt een aanrader voor iedereen die aan de slag gaat met ontwerpen van innovaties in het onderwijs! Er is ook een  website design thinking for educators vol ideeën en tips.test

IDEO_DT4Edu_240x370px_trans

Ook Kennisnet heeft effectieve tools ontwikkeld die zo in te zetten zijn. Deze zijn eenvoudig te downloaden via de website innovatieversneller voor het onderwijs en door op onderstaande afbeelding te klikken.

innovatieversneller

Meerdere presentaties en workshops die ik van De Waag Society heb bijgewoond.

En niet te vergeten de crash course design thinking van de Stanford University Institute of Design

 

 

 

Schrijf een reactie

Reactie