in blended learning, BYOD, Design thinking, khan academy, Leren met ict

Vier vormen van blended learning

blenderVia Khan Academy volg ik een gratis online cursus over blended learning. Ik doe dat om meer theoretische verdieping te krijgen over blended learning en eigenlijk ook wel omdat ik wil ontdekken hoe ik het vind om een cursus volledig online te volgen. Hou ik dat vol? Vind ik dat inspirerend of juist niet? Ik hoop natuurlijk dat ik er wat aan heb voor de  scholen die ik begeleid bij de inzet van ICT in het onderwijs.

De cursus geeft een definitie over blended learning die ik als volgt vertaal:

Blended learning is een formeel onderwijsprogramma waarin studenten zowel online-als offline leren en in bepaalde mate zelf invloed kunnen uitoefenen op het tijdstip waarop ze leren, locatie, leerroute en tempo.  Het leren vindt ook in het schoolgebouw plaats onder directe begeleiding van een leraar. De online- en offline leeractiviteiten staan niet los van elkaar, ze vormen een geïntegreerd geheel.

Echt goed (high quality blended learning) blended learning bevat de volgende elementen:

  • Gepersonaliseerd leren: het onderwijs is afgestemd op de individuele leerling niet op de hele groep
  • De student moet laten zien wat hij of zij beheerst en gaat dan pas naar het volgende niveau (mastery based). Ze hoeven niet te wachten op andere studenten om verder te kunnen gaan.
  • Het gaat uit van hoge verwachtingen van studenten.
  • De student voelt zich eigenaar van het leerproces. Dit is cruciaal want dit betekent dat studenten de vaardigheid moeten beheersen om hun eigen leren te kunnen sturen.

Drie modellen van blended learning

In de cursus wordt verteld dat er veel verschillende modellen voor blended learning zijn maar dat ze hierin vier categorieën kunnen onderscheiden.

De modellen worden, in een video met concrete voorbeelden van scholen die de modellen in de praktijk toepassen, toegelicht. Leuk om te zien maar wel erg Amerikaans verteld. Daar moet je wel van houden. Ik vind het eigenlijk wel lekker om naar te luisteren. De essentie wordt absoluut duidelijk.

word_amazing.jpg.scaled1000

It’s all amazing!

 

 

 

 

flipped the classroomThe flipped classroom model

Bekend principe. Het betekent in feite dat het klassieke onderwijssysteem wordt omgedraaid. Wat normaal gesproken op school wordt gedaan wordt bij flipped classroom thuis gedaan. Wat normaal gesproken thuis wordt gedaan wordt nu op school gedaan. De leraar heeft hierdoor ineens tijd om in de klas leerlingen individuele begeleiding te geven. In de cursus wordt aangegeven dat ze dit nog geen echt blended learning is maar wel een mooi begin. Het is geen eindstation.

 


station rotationThe station rotation model

Dit model werkt volgens het principe dat alle studenten van een klas binnen een cursus of vakgebied, via een rouleersysteem, in verschillende settings leren. Er wordt gewerkt volgens een van te voren vastgesteld schema of de leraar geeft aan wat de student moet doen (leraargestuurd). Minstens één van deze leeractiviteiten is online. Andere settings kunnen activiteiten bevatten zoals klassikale instructie of instructie in kleine groepen, individuele begeleiding en schriftelijke opdrachten. In dit model doorlopen alle studenten de verschillende settings die aangeboden worden.


Lab rotationThe lab rotation model

Het verschil met het station rotation model is dat studenten overwegend online leren in dit model. Ze rouleren van klaslokaal naar het computerlokaal. Ook hier wordt gewerkt volgens een van te voren vastgesteld schema of de leraar geeft aan wat de student moet doen (leraargestuurd). In de klaslokalen wordt klassikale instructie gegeven en vervolgens gaan de studenten individueel (online) leren met behulp van de computers.

 

flex-model-300x255The flex model

Ook in dit model wordt vooral online geleerd. Studenten kunnen flexibel gebruik maken van verschillende leermodules. Zij kunnen hun onderwijs zelf aanpassen aan hun eigen leerbehoefte en voorkeuren (studentgestuurd). Iedere student heeft een eigen individueel en flexibel programma. De leraar is aanwezig om begeleiding te geven op maat. De leraar kan kiezen voor individuele begeleiding, instructie in kleine groepjes of klassikale instructie op basis van de vraag van de studenten.

Wat mij opvalt is dat het flex model het meest voldoet aan de standaard van high quality blended learning. Dit model voldoet meer aan de verwachtingen die gepersonaliseerd leren oproept namelijk studentgestuurd leren. Huiswerk voor mezelf is nu om op zoek te gaan naar andere modellen die niet in de cursus zijn opgenomen. Ik wil modellen leren kennen die ook uitgaan van studentgestuurd leren.

 

Schrijf een reactie

Reactie