in De Sieppe, Design thinking, Introductiebijeenkomst iXperium-ontwikkelkring, iXperium-ontwikkelkring, Leren met ict

De eerste stap naar een passende ontwerpvraag

Deze week heb ik voor de iXperium-ontwikkelkringOBS De Sieppe bezocht. Een eerste bijeenkomst met de directeur van deze school, ict-coördinator en tevens leerkracht van groep 8 , een collega van mij en ik. Doel van de bijeenkomst was hetzelfde als in mijn eerste blog.  Op zoek dus naar een passende ontwerpvraag voor een ict-rijk leerarrangement.

De ict-coordinator zegt:

“Ict wordt nu veelal als opvulmiddel gebruikt en niet bewust en doelgericht ingezet in de methodelessen. De methode is bij ons op school leidend.”

Eerlijk gesproken en herkenbaar!

Met welke onderwijsontwikkelingen is het team op dit moment het meest bezig? Hier was de directeur heel duidelijk over. Rekenen is het speerpunt. De school staat op het punt om een nieuwe rekenmethode aan te schaffen. Ze hebben daar verschillende redenen voor. Eén daarvan is dat ze een ‘boost’ willen geven aan het automatiseren van sommen.

We besluiten hier op verder te gaan. Het idee ontstaat om uit te zoeken hoe in de nieuwe methode de leerlijn van het automatiseren van sommen zit verwerkt. Waar wordt vanuit de methode ict ingezet? Waar kan het beter? Waar zien we nog hiaten? Wat hebben we nodig?

Aan de slag dus met de werkhypothese.IMG_0041

Door het gebruik van

een ict-applicatie

 • die gevarieerde oefeningen voor automatisering aanbiedt;
 • beeldende materialen bevat;
 • mogelijkheid om leerlingen zelfstandig te laten werken;
 • die informatie geeft over hoe leerlingen presteren (learning analytics);
 • waarmee afgestemd kan worden op zwakke, gemiddelde en sterke leerlingen

Verwacht ik voor

 • het automatiseren van tafeltjes, deelsommen, optelsommen en aftreksommen tot 20.

Te bereiken dat

 • leerlingen meer gemotiveerd zijn;
 • leerlingen sneller leren automatiseren;
 • leerlingen beter toegerust zijn om tot een oplossing te komen bij moeilijke rekenvraagstukken;
 • leraren meer verschillende ondersteuning kunnen bieden (adaptiever onderwijs (op het gebied van automatisering bij rekenen)

Onder

 • Alle leerlingen, inclusief meer-/hoogbegaafde leerlingen; in ieder geval van groep 4 en 5

Omdat
(nog niet ingevuld)

En dat zie ik aan…

 • gemotiveerde leerlingen;
 • reacties in de klas (meer zelfvertrouwen);
 • leerlingen daadwerkelijk bezig zien met de ict-applicatie;
 • toetsresultaten;
 • de leerkracht die meer mogelijkheden tot zijn beschikking heeft,
 • een rode draad (leerlijn) op het gebied van automatisering door de school, over de klassen, heen.

Een mooi eerste resultaat in het proces van vraagarticulatie wat mij betreft!  In een volgende bijeenkomst borduren we voort op dit resultaat samen met het team.

 

Schrijf een reactie

Reactie